Up next

Bengaluru's iskon temple shut down | Temples shut down in bangalore | Bengaluru | Karnataka

0 Views· 06/02/22
Vids
Vids
0 Subscribers
0

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿರುವ ಕೊರೊನ ಈಗ ದೇವರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ . ಕೇವಲ ಜನರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ . ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕೊನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ <br />Corona crisis has hit the world and it is growing day by day . Bengaluru's iskon temple has been shut down due to Corona virus

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next